Daily Archives: 04.12.2018

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 45 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY THUỢNG THẬN (ADRENAL INSUFFICIENCY) Jacques W. Kobersy, MD Resident Physician University of Michigan Medical Center/Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan + Một bệnh hiếm, nếu không được nhận biết, có một tỷ lệ tử vong 100% + Hãy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này