Daily Archives: 02.12.2018

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 17 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM MÀNG NÃO DO DO VI KHUẨN (BACTERIAL MENINGITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 5 Một sinh viên 21 tuổi được bạn phòng mang đến khoa cấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận