Daily Archives: 25.11.2018

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 44 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY THUỢNG THẬN CẤP TÍNH (ADRENAL CRISIS) Badar M Zaheer MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine and Science Chicago Medical School TEST 2 CASE HISTORY Một người đàn ông 45 tuổi được vợ mang đến khoa cấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận