Daily Archives: 24.11.2018

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM MÀNG NÃO DO SIÊU VI TRÙNG (VIRAL MENINGITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn bà 35 tuổi đến khoa cấp cứu lần thứ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận