Daily Archives: 17.11.2018

Cấp cứu tai mũi họng số 5 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ANGINE DE LUDWIG Advanced Medical Life Support National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Angine de Ludwig, tên của một thầy thuốc đã mô tả lần đầu vào đầu thế kỷ XIX, không chỉ đau ngực, mà một nhiễm trùng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tai mũi họng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này