Daily Archives: 12.11.2018

Mùa Thu ở Bourges – Photos Minh Nguyệt

Đăng tải tại Nhạc, [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu ngộ độc số 51 – BS Nguyễn Văn Thịnh

OVERDOSE AUX OPIACÉS/OPIOIDES Advanced Medical Life Support National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Những opiacés và opioides (opiacés de synthèse) là những chất giảm áp hệ thần kinh trung ương. Fentanyl (Duragesic, Sublimaze), morphine (Duramorph, MS Contin), méthadone (Dolophine), … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 phản hồi