Daily Archives: 11.11.2018

Cấp cứu tai mũi họng số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ANGINE DE LUDWIG Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 55 tuổi đến khoa cấp cứu với sốt, chảy nước dãi (drooling), cứng khít … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tai mũi họng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này