Daily Archives: 10.11.2018

Cấp cứu ngộ độc số 50 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC ORGANOPHOSPHORÉS VA CARBAMATES Advanced Medical Life Support National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Các organophosphorés và carbamates là những loại thuốc trừ sâu rất được sử dụng.

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này