Daily Archives: 08.11.2018

Cấp cứu ngộ độc số 49 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC LÂN HỮU CƠ (ORGANOPHOSPHATE POISONING) Victor S. Roth, MD Clinical Assistant Professor University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan – Các thuốc trừ sâu chịu trách nhiệm khoảng 4% những trường hợp con người tiếp xúc mỗi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận