Daily Archives: 06.11.2018

Cấp cứu tai mũi họng số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PERITONSILLAR ABSCESS (ÁP XE QUANH AMIDAN) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 28 tuổi vừa chấm dứt một đợt kháng sinh 7 ngày để … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tai mũi họng, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận