Daily Archives: 17.09.2018

Cấp cứu hô hấp số 58 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN THỂ NẶNG (ASTHME AIGU GRAVE) Patrick Plaisance Claire Broche Laurent Ducros Département d’Anesthésie-Réanimation- SMUR. Hôpital Lariboisière Philippe Sattonnet CHR Metz-Thionville, Hôpital Bel-air PHẦN I I. NHẬP ĐỀ 1. ĐỊNH NGHĨA Hen phế quản nặng (AAG) là một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp | Bình luận về bài viết này