Daily Archives: 16.09.2018

Thời sự y học số 480 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ TẬT LÉ (STRABISME) : NHẤT THIẾT CAN THIỆP TRƯỚC 3 TUỔI. Sự loạn năng này phải được tìm kiếm cho đến 6 tuổi để được điều chỉnh tốt.OPHTALMOLOGIE. ” Từ nay hiếm khi thấy xuất hiện vĩnh viễn một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 3 bình luận