Daily Archives: 15.09.2018

Cấp cứu hô hấp số 57 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN THỂ NẶNG (ASTHME AIGU GRAVE) F. Nicolas & D. Villers Professeurs des Universités, Réanimation médicale I. NHỮNG DẤU HIỆU LÂM SÀNG Sự mô tả những dấu hiệu lâm sàng chứng thực mức độ nghiêm trọng, cho phép … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này