Daily Archives: 12.09.2018

Cấp cứu hô hấp số 56 – BS Nguyễn Văn Thịnh

  HEN PHẾ QUẢN (ASTHMA) Anne E. Dixon, MD Assistant Professor Division of Pulmonary and Critical Care Medicine University of Vermont College of Medicine 1/ TỶ LỆ LƯU HÀNH HÀNG NĂM CỦA HEN PHẾ QUẢN ? Tỷ lệ mắc phải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này