Daily Archives: 30.08.2018

Cấp cứu hô hấp số 55 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN CẤP TÍNH NẶNG (ASTHME AIGU GRAVE) TEST 3 F. Nicolas & D. Villers Professeurs des Universités, Réanimation médicale Cô X…39 tuổi, hen phế quản được biết, mới đến trong vùng, được nhập viện vì cơn hen phế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận