Daily Archives: 07.07.2018

Các trận đấu tứ kết giải túc cầu thế giới 2018

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

France vs Uruguay 2 – 0 Bravo les bleus

Et 1 Et 2 – 0 !

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu hô hấp số 49 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY HÔ HẤP MÃN TÍNH MẤT BÙ (INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE DECOMPENSÉE) Olivier Diez, Nadia Smail, Lionel Nace, Igor Auriant, François Dolveck PHẦN II C. XÁC ĐỊNH NHỮNG PHƯƠNG THỨC XỬ TRÍ KHÁC NHAU TÙY THEO NHỮNG NGUYÊN NHÂN KHÁC NHAU … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?