Daily Archives: 02.07.2018

Cấp cứu hô hấp số 48 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY HÔ HẤP MÃN TÍNH MẤT BÙ (INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE DECOMPENSÉE) Olivier Diez, Nadia Smail, Lionel Nace, Igor Auriant, François Dolveck PHẦN I A. NHẬP ĐỀ Suy hô hấp được định nghĩa bởi sự mất khả năng của phổi để … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?