Monthly Archives: Tháng Sáu 2018

Trận đá bắt đầu !

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đội hình của 2 đội tuyển Pháp & Á Căn Đình trong trận đá ngày 30/06/2018

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

France vs Argentine 30/06/2018

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Các trận đấu vòng 2 giải túc cầu thế giới 2018

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu hô hấp số 47 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH PHẾ QUẢN PHỐI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE) Elke G. Marksteiner, MD Resident Physician University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan – Cứ 4 người trưởng thành thì một bị bệnh và là nguyên nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trận đá bắt đầu !

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đội hình của 2 đội tuyển Đan Mạch & Pháp trong trận đá ngày 26/06/2018

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?