Daily Archives: 25.04.2018

Thời sự y học số 468 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ RỐI LOẠN THĂNG BẰNG : TAM TRỤ MẮT-MŨI-CƠ BỊ MẤT NỐI KẾT. Sự tìm kiếm những nguyên nhân của chóng mặt (vertige) cũng giống với cuộc điều tra của cảnh sát.ORL. ” Những rối loạn thăng bằng (trouble de … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này