Daily Archives: 20.04.2018

Chuyện những chiếc cầu… (Phần 14)

Pont Zhuhai – Hongkong Dài 55 km gồm cả phần cầu và 4 đoạn hầm, với tổng kinh phí 18,4 tỷ đô là. Cầu nói liền Hongkong với Macau. Khởi công từ tháng 12 – 2009 và bắt đầu đem … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này