Daily Archives: 12.04.2018

Chuyện những chiếc cầu… (Phần 10)

Pont Eitai – Tokyo Cầu bắc qua sông Sumida ở Tokyo được xây dựng bằng sắt từ năm 1923 và hoàn thành vào năm 1926, cầu dài 184,7 m rộng 25 m

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này