Daily Archives: 10.04.2018

Chuyện những chiếc cầu… (Phần 9)

Pont du Gard – Gard France Pont du Gard là phần hùng vĩ còn lại ngày hôm nay của đường máng dẫn nước dài hơn 52 km được xây dựng bởi người La Mã vào đầu bán thế kỷ thứ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này