Daily Archives: 08.04.2018

Chuyện những chiếc cầu… (Phần 8)

Pont de la Rivière Kwai – Thailande Trong thời kỳ Thế Chiến thứ 2 quân đội Nhật tạo lập tuyến đường sắt dài 415 km xuyên qua Thái Lan đến Miến Điện, cầu bắc qua sông Kwai thuộc Thái Lan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này