Daily Archives: 04.04.2018

Chuyện những chiếc cầu… (Phần 7)

Pont Chengyang – Chine Còn được gọi là “Cầu Gió và Mưa”, thuộc vùng dân tộc DONG, bắc ngang sông Linxi từ năm 1916, cầu được làm bằng gỗ trên 5 trụ cầu bằng đá, các mái lợp bằng ngói … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này