Daily Archives: 03.04.2018

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 17, Phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG XVII CHẤN THƯƠNG VÀ NHỮNG THƯƠNG TỔN DO BỎNG (TRAUMA ET LÉSIONS PAR BRULURES) Dr. Jean-Marie Jacques Service des Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN II V. XỬ TRÍ BAN ĐẦU BỆNH NHÂN BỊ BỎNG : BILAN SƠ CẤP … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này