Daily Archives: 30.03.2018

Chuyện những chiếc cầu… (Phần 6)

Pont de la Chapel (Pont de Lucerne) – Lucerne Suisse Cầu này thuộc thành phố Lucerne, Thụy Sĩ, được xây dựng từ năm 1333, là chiếc cầu gỗ có mái che xưa nhất, và dài thứ hai (204 m) ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này