Daily Archives: 29.03.2018

Thời sự y học số 465 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ LUPUS : MỘT CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG ĐỐI VỚI PHẦN LỚN CÁC BỆNH NHÂN. Từ nay ở Pháp tỷ lệ sống sót lúc 10 năm sau chẩn đoán gần 95%.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 bình luận