Daily Archives: 28.03.2018

Chuyện những chiếc cầu… (Phần 5)

Pont de Bir Hakeim – Paris Cầu Bir-Hakeim, trước đây là cầu Passy, ​​bắc qua sông Seine giữa quận 15 và 16 từ năm 1878. Nó được công nhận là di tích lịch sử năm 1986. Cầu được đặt tên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này