Daily Archives: 26.03.2018

Chuyện những chiếc cầu… (Phần 4)

Golden Gate – San Francisco Cầu treo Golden Gate, nằm ở tiểu bang California, nó kết nối thành phố San Francisco với thị trấn Sausalito. Được khởi công xây dựng từ đầu năm 1933 và kéo dài trong bốn năm, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này