Daily Archives: 24.03.2018

Chuyện những chiếc cầu… (Phần 3)

Cầu Tràng Tiền – Huế Cầu Tràng Tiền (Trường Tiền) bắc qua sông Hương, Huế dài 402,60m; rộng 5,40m, có sáu vài và mười hai nhịp, do Gusrave Eiffel thiết kế và xây dựng từ năm 1897 (năm Thanh Thái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này