Daily Archives: 23.03.2018

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 16, Phần 3) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG XVI BLAST VÀ NHỮNG VẾT THƯƠNG DO ĐẠN (BLAST ET PLAIES PAR BALLES) Dr. Jean-Marie Jacques Service des Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN III III. NHỮNG LOẠI CHẤT NỔ 1.NHỮNG CHẤT NỔ NĂNG LƯỢNG CAO Những chất nổ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này