Daily Archives: 20.03.2018

Chuyện những chiếc cầu… (Phần 1)

Cầu Chữ Y – Saigon Cầu Chữ Y nằm về phía đông của Quận 8, Thành phố Sài Gòn, nối liền Quận 5 với Quận 8. Cầu có hình chữ Y, từ đường Nguyễn Biểu cách chợ Bến Thành 2 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này