Daily Archives: 15.03.2018

Thời sự y học số 463 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ STATINES LÀ BẠN HAY THÙ Những loại thuốc này nhằm để chống lại một nồng độ cholestérol quá cao.CHOLESTEROL.” Tăng cholestérol huyết (hypercholestérolémie) chỉ là một chỉ dấu, một yếu tố nguy cơ tim-mạch trong số những yếu tố … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 bình luận