Daily Archives: 02.03.2018

Thời sự y học số 462 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ CÓ THAI TUỔI THIẾU NIÊN : DỰ KIẾN NHỮNG KHÓ KHĂN Những bà mẹ rất trẻ trước hết cần sự ủng hộ và lòng khoan dung.ACCOUCHEMENTS. Ở Pháp, 7400 phụ nữ trẻ dưới 19 tuổi đã sinh trong năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 3 bình luận