Daily Archives: 11.02.2018

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 13, Phần 6) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG XIII CHẤN THƯƠNG Ở TRẺ EM (TRAUMA CHEZ L’ENFANT) Dr. Jean-Marie Jacques Service des Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN VI BILAN ĐẶC HIỆU TÙY THEO CÁC PHẦN CỦA THÂN THỂ BỊ THƯƠNG TỔN 5. CHẤN THƯƠNG XƯƠNG VÀ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này