Daily Archives: 03.02.2018

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 13, Phần 5) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG XIII CHẤN THƯƠNG Ở TRẺ EM (TRAUMA CHEZ L’ENFANT) Dr. Jean-Marie Jacques Service des Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN V BILAN ĐẶC HIỆU TÙY THEO CÁC PHẦN CỦA THÂN THỂ BỊ THƯƠNG TỔN 3. CHẤN THƯƠNG NGỰC Mặc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này