Daily Archives: 02.02.2018

Thời sự y học số 460 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ NHÀN RỔI KHÔNG HOẠT ĐỘNG (SÉDENTARITÉ) : MỘT “SERIAL KILLER” Ngồi nhiều giờ mỗi ngày sẽ giết chết con người ! Phải làm gì để tránh điều đó .. 3,8 % những tử vong chỉ là do sự kiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này