Daily Archives: 18.01.2018

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 13, Phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG XIII CHẤN THƯƠNG Ở TRẺ EM (TRAUMA CHEZ L’ENFANT) PHẦN I I. NHẬP ĐỀ Những chấn thương trẻ em vẫn là một bệnh lý hiếm hơn so với người lớn (khoảng 14% những chấn thương), nhưng tỷ lệ tử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này