Daily Archives: 14.01.2018

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 12, Phần 3) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG XII CHẤN THƯƠNG HÀM MẶT (TRAUMA MAXILLO-FACIAL) PHẦN III D. BILAN THỨ CẤP Sự thực hiện bilan thứ cấp đã được giải thích trước đây. Chỉ những thương tổn của vùng hàm mặt sẽ được nói rõ trong chương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này