Daily Archives: 09.01.2018

Thời sự y học số 458 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG (ENDOMÉTRIOSE) : NHỮNG CƠN ĐAU BẤT TRỊ LIÊN KẾT VỚI CHU KỲ KINH NGUYỆT. Sự thành lập những trung tâm chuyên môn (centre expert) hẳn cho phép một điều trị tốt hơn.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 2 bình luận