Daily Archives: 04.01.2018

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 11, Phần 5) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG XI CHẤN THƯƠNG CÁC CHI VÀ KHUNG CHẬU (TRAUMA DES MEMBRES ET DU BASSIN) PHẦN V VII. NHỮNG THƯƠNG TỔN KHÁC CỦA CÁC CHI 1. DẬP (CONTUSIONS) VÀ VẾT THƯƠNG Những dập đơn thuần và/hay những vết rách phải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này