Daily Archives: 30.12.2017

Thời sự y học số 457 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ XỬ TRÍ TỐT HƠN TÌNH TRẠNG STRESS SAU CHẤN THƯƠNG Nếu không được điều trị, tình trạng stress posttraumatique tạo nguy cơ nghiêm trọng cho trạng thái cân bằng của các nạn nhân.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 3 bình luận