Daily Archives: 29.12.2017

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 11, Phần 4) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG XI CHẤN THƯƠNG CÁC CHI VÀ KHUNG CHẬU (TRAUMA DES MEMBRES ET DU BASSIN) PHẦN IV VI. XỬ TRÍ ĐẶC HIỆU CÁC THƯƠNG TỔN ĐE DỌA CHI A. GÃY XƯƠNG HỞ VÀ NHỮNG THƯƠNG TỔN KHỚP Gãy xương hở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này