Daily Archives: 24.12.2017

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 11, Phần 3) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG XI CHẤN THƯƠNG CÁC CHI VÀ KHUNG CHẬU (TRAUMA DES MEMBRES ET DU BASSIN) PHẦN III V. XỬ TRÍ ĐẶC HIỆU NHỮNG THƯƠNG TỔN ĐE DOẠ MẠNG SỐNG A. NHỮNG CHẤN THƯƠNG QUAN TRỌNG CỦA XƯƠNG CHẬU VỚI XUẤT … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này