Daily Archives: 22.12.2017

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 11, Phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG XI CHẤN THƯƠNG CÁC CHI VÀ KHUNG CHẬU (TRAUMA DES MEMBRES ET DU BASSIN) PHẦN II IV. BILAN THỨ CẤP 1. HỎI BỆNH – NHỮNG CHI TIẾT CUA TAI NẠN a. Cơ chế chấn thương Như đã được đề … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này