Daily Archives: 19.12.2017

Thời sự y học số 456 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ SỎI MẬT : PHẢI CỨU CÁC TÚI MẬT ! 100.000 trường hợp cắt bỏ túi mật (cholécystectomie) được thực hiện mỗi năm ở Pháp Sự cắt bỏ túi mật không nên được thực hiện một cách bộp chộp.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này