Daily Archives: 15.12.2017

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 11, Phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG XI CHẤN THƯƠNG CÁC CHI VÀ KHUNG CHẬU (TRAUMA DES MEMBRES ET DU BASSIN) PHẦN I I. NHẬP ĐỀ Những thương tổn chấn thương của các chi chiếm phần lớn các chấn thương : chúng hiện diện trong khoảng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này