Daily Archives: 12.12.2017

Thời sự y học số 455 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ ĐIỀU TRỊ NHỮNG BUỒNG TRỨNG NAM HÓA Syndrome des ovaires polykystiques (Sopk) đòi hỏi một điều trị thích ứng.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này