Daily Archives: 21.11.2017

Xử trí sớm bệnh nhân chấn thương nặng (Chương 9, Phần 5) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG IX CHẤN THƯƠNG SỌ (TRAUMA CRÂNIEN) Dr. Jean-Marie Jacques Service des Urgences CH Hornu-Frameries, Hornu Belgique PHẦN V VI. LÀM ĐẦY THỂ TÍCH Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ. Không bao giờ sử dụng những dung dịch glucosé hay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này