Daily Archives: 08.11.2017

Vùng trời kỷ niệm – Phần 8

Những giòng nhạc ngày xưa vẫn còn lưu mãi trong ký ức, mỗi khi nghe lại, những ngày xưa thơ mộng như sống lại trong tâm trí… Scarborough Fair Are you going to Scarborough Fair: Parsley, sage, rosemary and thyme. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này